آرشیو برچسب های: قهوه فوری

مختصری از تاریخ قهوه (بخش اول: واژه شناسی)

  قهوه عربی شده واژه کفا یا کافا است که در اصل نام منطقه و شهری در جنوب غربی اتیوپی است که گیاه قهوه در نخست در آنجا یافت شده‌است، فرهنگ‌نویسان عرب می‌گویند واژه قهوه در اصل نام گونه‌ای شراب بوده‌است که سپس نام این نوشیدنی شده و همچنین می‌گویند ریشه این واژه، فعلِ «قها» […]